Behandelingen

Hieronder is een overzicht te zien van al onze behandelingen

Specialistische behandelingen

De behandelingen worden hieronder kort beschreven. U vindt een meer uitgebreide uitleg als u klikt op de betreffende behandeling. Mocht u na het lezen van de informatie over de behandeling nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Intake

 Tandheelkundig Centrum Frederikstraat is een tandartsenpraktijk die professionele zorg aanbiedt. Heldere communicatie, persoonlijke aandacht en een hoog kwalitatieve zorg staan bij ons centraal. Uw gebit moet immers een leven lang mee.

 Tijdens uw eerste bezoek vult u de gezondheidsvragenlijst in. Hierna vindt er een uitgebreid onderzoek plaats om de staat van uw gebit vast te stellen. De tandarts luistert goed naar uw wensen en klachten en voert zijn diagnostiek uit. Hierbij worden vaak (op indicatie) kleine detailfoto’s gemaakt en als dat nodig is een grote overzichtsfoto (OPT). Samen met u stelt de tandarts aan de hand van bovenstaande informatie een passend behandelplan op.

Controlebezoek

 Wij nodigen u elk half jaar uit om langs te komen voor een preventief mondonderzoek. Tijdens deze afspraak wordt het tandvlees beoordeeld en wordt tandsteen en tandplaque verwijderd. U krijgt ook voorlichting.

Niet alles kunnen we met het blote oog beoordelen. Hierom maken we één keer per twee jaar overzichtsfoto’s van uw gebit. Zo krijgen we een volledig beeld van uw mondgezondheid en kunnen we goed beoordelen welke behandeling voor u het beste is.

Vulling plaatsen

Vullingen zijn nodig om tand- of kiespijn door gaatjes (cariës) te genezen. We herstellen de functie van het gebit door tanden en kiezen volledig te restaureren met composiet.

Gaatjes gaan niet altijd gepaard met klachten, daarom adviseren we om elk half jaar een controlebezoek aan de tandarts te brengen. Als de tandarts heeft vastgesteld dat u een gaatje heeft dat gevuld moet worden, gaat hij als volgt te werk:

  • Het aangetaste deel van de tand of kies wordt verwijderd

  • De tand of kies wordt door middel van een rubber lapje geïsoleerd en drooggelegd

  • Het vulmateriaal wordt aangebracht en uitgehard met een blauwe lamp

  • Het vulmateriaal wordt afgewerkt voor optimaal herstel van de kauwfunctie.
De behandeling kan pijnvrij verlopen wanneer u kiest voor een verdoving. Als tanden of kiezen te ernstig beschadigd zijn door cariës of tanderosie, dan is het mogelijk dat er onvoldoende houvast is voor een vulling. In dat geval kan een kroon een alternatief zijn. De tandarts adviseert u over de beste oplossing in uw situatie. 
Kronen
Een kroon is een duurzame oplossing om de vorm en functie van een verzwakte tand of kies te verbeteren. Als een kies verzwakt is door bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of door breuk, is het raadzaam om deze kies te beschermen door een (gedeeltelijke) kroon te laten plaatsen.

Dit is een kunsttand- of kies die over je eigen tand of kies wordt gezet. Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt. Doordat een kroon op maat gemaakt wordt ziet het er natuurlijk uit en past het mooi bij de rest van uw gebit.

De tandarts slijpt de tand of kies om ruimte te maken voor de kroon. Er wordt een afdruk gemaakt van het gebit (happen). Ook wordt er vastgelegd hoe u dicht bijt en wordt de kleur van de kroon bepaalt. De omslepen tand of kies wordt voorzien van een tijdelijke kroon. De tandarts stuurt de afdrukken naar de tandtechnieker om de kroon te laten vervaardigen. Twee weken later wordt de tijdelijke kroon verwijderd en de definitieve kroon geplaatst.
Wortelkanaal behandeling

In elke tand of kies is een wortelkanaal aanwezig. Dit is een holle ruimte met bloedvaatjes en een zenuw. Als de zenuw ontstoken is moet deze middels een wortelkanaalbehandeling verholpen worden. Deze behandeling is er op gericht bacteriën uit de wortelkanalen te verwijderen en de wortelkanalen af te sluiten. Nu kan de ontsteking rondom de wortelpunt genezen.

Tandheelkundig Centrum Frederikstraat beschikt over speciale microscopen om deze behandeling goed te kunnen uitvoeren. Het wortelkanaal wordt met verschillende kleine vijltjes schoongemaakt. Tussen het vijlen door wordt continu gespoeld met een verdunde chloor-oplossing.

Aan de hand van een foto kan beoordeeld worden of de vijl ver genoeg het wortelkanaal in gaat. De behandeling hoeft niet altijd complex te zijn. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kan een wortelkanaalbehandeling in twee zittingen plaatsvinden.

Kunstgebit

Uitneembare prothese

Een uitneembare prothese (kunstgebit) is een oplossing voor het vervangen van ontbrekende tanden. Protheses kunnen worden toegepast bij het ontbreken van een aantal tanden of kiezen; een partiële prothese, of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen; een volledige prothese (kunstgebit).

Als u een aantal tanden of kiezen kwijt bent, zorgt een partiële prothese ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. Zonder de partiële prothese gaan de natuurlijke tanden scheef staan of kunnen ze verplaatsen. Afhankelijk van het materiaal waaruit de partiële prothese wordt vervaardigd, wordt een partiële prothese ook wel een frameprothese genoemd.
Opbeetplaat

Knarsbitje

Bij sommige kaakklachten en wanneer er sprake is van tandenknarsen wordt een opbeetplaat vervaardigd. Bij kaakklachten helpt de opbeetplaat u om verkeerde mondgewoonten (bijvoorbeeld kaakklemmen, nagelbijten, wang- of lipbijten) te vermijden, waardoor pijnklachten van de kauwspieren en kaakgewrichten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Bij tandenknarsen beschermt de opbeetplaat uw gebit, zodat het gebitsslijtage voorkomt. 

Implantaat

Een implantaat is een tandwortelvervanger, die in het kaakbot wordt geplaatst tijdens een kleine chirurgische ingreep. Dit gebeurt vaak onder lokale verdoving. De meeste implantaten zien er uit als een schroef en zijn gemaakt van titanium, zirkonium of een combinatie van deze materialen. Het implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon, implantaatbrug of kunst(klik)gebit.

Facing
Een facings is een schildje van porselein of composiet dat op de tand wordt gemaak. Dit wordt meestal gemaakt om het gebit te verfraaien. Zo kan de tandarts een spleetje tussen uw tanden opvullen, afgebroken hoekjes repareren, verkleurde tanden weer wit maken en scheve tanden verbergen.
Een facing van composiet is in één behandeling door de tandarts aan te brengen. Een porseleinen facing wordt in een tandtechnisch laboratorium gemaakt. Daarvoor zijn minstens twee bezoeken aan de tandarts nodig. 
Tanden bleken

De meest gebruikte manier uw tanden te bleken is door middel van een bleeklepel en bleekgel. De tandarts moet eerst beoordeeld hebben of uw mond en tandvlees gezond zijn.

Daarna zal hij een afdruk van uw gebit maken met behulp van een bitje en een pasta die hard wordt. Vanuit die afdruk worden bleeklepels gemaakt die precies in uw tanden passen. De tandarts zal u uitleggen hoe u de bleekgel in de bleeklepels moet aanbrengen. Daarna kunt u thuis de behandeling voortzetten. 

Invisalign

Onzichtbare beugel

Ondanks een goede mondverzorging kan soms het totaalplaatje niet naar uw zin zijn. Bijvoorbeeld doordat de tanden niet recht staan. U zou hier graag iets aan willen doen, maar ziet het niet zitten om een vaste beugel te dragen. Gelukkig kunt u de stand van de tanden laten corrigeren door middel van onzichtbare beugel.

De kunststofbeugel wordt een aligner genoemd, hij is vrijwel onzichtbaar en u kunt hem zo uit uw mond nemen. Tandheelkundig Centrum Frederikstraat werkt samen met erkende orthodontisten die u met de onzichtbare beugel van invisalign kunnen behandelen.

Behandelingen voor kinderen

Alle behandelingen (behalve orthodontie) onder de 18 worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Uw kind krijgt extra aandacht en een duidelijke uitleg.
Angsten worden weggenomen. Vertrouwen wordt gewonnen.

Regelmatig tandartsbezoek

Het glazuur is nog niet uitgehard, daarom zijn kinderen gevoeliger voor gaatjes en tanderosie dan volwassenen. Wij raden samen met het Ivoren Kruis aan om vanaf de doorbraak van het eerste tandje regelmatig de tandarts te bezoeken. Die controleert de mondgezondheid en geeft waar nodig advies over de mondhygiëne.

Door uw kind op jonge leeftijd mee te laten komen, wordt er op spelenderwijs kennis met de tandarts en de tandartspraktijk gemaakt. Daardoor kunnen problemen met het gebit worden voorkomen. Niet voor niets vergoedt de basisverzekering alle tandheelkundige controles en verrichtingen bij kinderen van 0 tot 18 jaar (met uitzondering van o.a. orthodontie).

Gewoon Gaaf

Als ouder/verzorger kunt u samen met uw kind veel doen om gaatjes in de mond te voorkomen. Om u hierbij te helpen, maken wij gebruik van Gewoon Gaaf. Dit is een preventiemethode van het Ivoren Kruis, die helpt bij het opgroeien met een gezonde mond. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Gewoon Gaaf tot 70% minder gaatjes bij kinderen kan leiden.

Gewoon Gaaf start vanaf de doorbraak van het eerste tandje en loopt door tot uw kind 18 jaar is. Aan de hand van het gebit en de leeftijd van uw kind stellen wij een persoonlijk behandelplan op. Ook adviseren wij op basis daarvan wanneer u met uw kind naar de praktijk komt. Dat kan vaker zijn dan de halfjaarlijkse controle. Bij Gewoon Gaaf wordt de nadruk gelegd op goede verzorging door ouder en kind.

Fluoride

Fluoride maakt tanden sterker. Om gezondheidsredenen mag het alleen in lage concentraties gebruikt worden. Ook is het raadzaam om fluoridetandpasta niet in te slikken. Op ivorenkruis.nl vindt u nauwkeurig advies over fluoridegebruik bij kinderen. Dit advies is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Als de mondhygiëne bij kinderen slecht is, kan een aanvullende fluoridebehandeling zinvol zijn. 

Spenen en duimzuigen

Als uw kind nog duimzuigt als de permanente tanden doorbreken, kan de stand van de kaken veranderen waardoor de blijvende tanden scheef gaan staan. Ook kan de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak veranderen.

Om dit te voorkomen kunt u uw pasgeborene, zodra het kindje de neiging heeft op de duim te zuigen, een speen geven. Te vaak een speen gebruiken is ook niet goed, maar kan makkelijker afgeleerd worden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw kind het zuigen op de speen of duim heeft beëindigd voordat de blijvende tanden doorkomen. Dit is rond het zesde levensjaar.

De speen heeft in de eerste instantie een duidelijk doel. Pasgeboren baby’s hebben een grote zuigbehoefte. De speen is een hulpmiddel om daarin tegemoet te komen en het kindje tevreden te stellen. Als uw kind ongeveer een jaar is, is het zuigreflex afgenomen.
 

Aan dient de speen alleen nog voor het gevoel van troost, veiligheid en rust. Dit kan nadelige effecten hebben als het kindje ouder wordt. Zo kan de bovenkaak versmallen, het gehemelte verhogen of een overbeet ontstaan.

Ook als uw kind nog een melkgebit heeft! Dit kan spraakontwikkeling veroorzaken. Ook een scheef gebit en beugel op latere leeftijd kunnen nadelige gevolgen hebben.

Sealen

Nieuwe blijvende kiezen kunnen diepe groefjes en putjes hebben. Omdat de haren van de tandenborstel hier moeilijk bij kunnen komen, zijn deze kiezen kwetsbaar voor gaatjes. Door kauwvlakken te sealen, worden ze als het ware verzegeld tegen bacteriën hierdoor neemt de kans op gaatjes af. Er wordt een wit laagje kunsthars in de groeven aangebracht. Deze laag gaat jarenlang mee en is niet te zien. De behandeling is pijnloos.  

Schrijf u nu in!

Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten. U bent van harte welkom.
Vul het inschrijfformulier in of neem direct contact met ons op!

en_USEnglish